Polityka prywatności aplikacji mobilnej Horoskopy i Tarot

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Horoskopy i Tarot (dalej "aplikacja"). Wacław Pasternak, traktuje ochronę prywatności w Internecie Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej Anteny 24 za pośrednictwem Apple AppStore i Google Play store priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

2. Aplikacja Horoskopy i Tarot jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store ;

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore

3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem.

4. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. 5. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji. 6. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.